Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 162/2019 z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Ćmielów.