WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 2016 r.

tekst w załączeniu.