Protokół Nr XVIII/2019 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 27 września 2019 r.