Wnioskodawca:

Renata Sutor

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie zmian przepisów prawa miejscowego

Data złożenia petycji: 25.11.2019 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.