Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXI/136/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/134/2004 z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.