OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

-tekst w załączeniu.