Protokół Nr XIX/2019 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 7 listopada 2019 r.