Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXI/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: przyjęcia Porozumienia dotyczącego realizacji programu edukacyjnego "Świadomi - sprawniejsi".