Imienne wykazy głosowań radnych sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30.12.2019 r.