Protokół Nr XX/2019 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 5 grudnia 2019 r.