Odpowieź na Interpelacje Nr 1/2020 w sprawie wsparcia renowacji ołtarza w kościele parafialnym w Rudzie Kościelnej.