Protokół Nr XXI/2019 z obrad sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.