Protokół Nr XXII/2020 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 10 stycznia 2020 r.