Ćmielów dn. 25.02.2020r.

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2020 rok.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów podaję do publicznej wiadomości, że:

 

1. W ramach przeprowadzonego konkursu  ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2020 rok, do godz. 11:00 dnia 21.02.2020r. wpłynęła jedna oferta złożona przez: Miejski Klub Sportowy „ŚWIT” 27-440 Ćmielów
ul. Sportowa 50. Nazwa zadania zaproponowanego: „Sport Ćmielowski w 2020 roku - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ćmielów i szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowywanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych” – wnioskowana kwota dotacji: 100 000,00zł.

 

2. Burmistrz Ćmielowa Zarządzeniem Nr 19/2020 z dnia: 25 lutego 2020r. zatwierdził udzielenie dotacji z budżetu gminy w kwocie 100 000,00 zł. na realizację zadania zaproponowanego przez: Miejski Klub Sportowy „ŚWIT” 27-440 Ćmielów ul. Sportowa 50, pn.: „Sport Ćmielowski w 2020 roku - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ćmielów i szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowywanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych”

 

Uzasadnienie wyboru: oferent zaproponował realizację zadania zgodnego z celem określanym w §1 uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów. Zadanie jest kierowane do mieszkańców miasta i gminy Ćmielów i przewiduje uczestnictwo dużej liczby osób proponując upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób. Realizacja zadania uwzględnia zapotrzebowanie społeczne na najpopularniejszą dyscyplinę sportu jakim jest piłka nożna, zapewniając wszystkim mieszkańcom możliwość zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa.