Na podstawie Art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65) Burmistrz Ćmielowa podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiące własność Gminy Ćmielów według poniższego wykazu:

-wykaz w załączeniu