Interpelacja Nr 2/2020 w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Ruda Kościelna.