Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron internetowych. Powstał w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej, która nakłada na administrację publiczną, w tym samorząd lokalny, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego. Celem utworzenia BIP jest stworzenie powszechnego dostępu do informacji publicznej. Strona Biuletynu redagowana jest przez pracowników urzędu.
Informacje publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zorganizowane w postaci działów i poddziałów, w których publikowane są artykuły do podglądu lub wydruku.
Do nawigacji po działach i poddziałach odbywa się za pomocą menu.
Menu podmiotowe ( lewa strona ekranu ) - wykaz grup tematycznych, w których są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
W wyszukiwaniu informacji pomocą służy także Moduł wyszukujący ( Szukaj ) w prawej, górnej części ekranu. Jest to wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl , według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.
Każda informacja publikowana w BIP zawiera datę jej wprowadzenia, modyfikacji oraz oznaczenie podmiotu i osoby która ją wprowadziła lub zmieniła.
Dokładne dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu - zawiera podkategoria Redakcja .