Symbol:
KZ 4031

Wydział:
Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 680 z późniejszymi zmianami.


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.


Jednostka odpowiadająca:
stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
Brak


Dokumenty
  • Wniosek do Burmistrza Ćmielowa