Symbol:
72243

Wydział:


Podstawa prawna:
art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903); rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543)
Uchwała nr XXIX/228/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dn. 22 stycznia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ćmielów.


Opłaty:
Opłata skarbowa: brak


Termin odpowiedzi:
Do 90 dni.

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
1. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej Wydział Mienia pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.


Dokumenty
  • Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy