Symbol:
GI 7411

Wydział:
Geodeta Gminny

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 02 lutego 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)


Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
W terminie do 1 miesiąca


Jednostka odpowiadająca:
Geodeta Gminny

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Czynności urzędowe związane z nadaniem numeru porządkowego nieruchomości przeprowadza się na wniosek właściciela nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli istniejąca numeracja nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami i/lub nie spełnia swojej porządkowej funkcji, zmiana numeracji może nastąpić z urzędu.

Dokumenty
  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości - załacznik Nr 1

  • Akt notarialny nieruchomości

  • Mapa z granicami nieruchomości