Symbol:
G.6624

Wydział:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
W terminie do 1 miesiąca


Jednostka odpowiadająca:
Inspektor ds. Geodezji

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Czynności urzędowe związane z nadaniem numeru porządkowego nieruchomości przeprowadza się na wniosek właściciela nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli istniejąca numeracja nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami i/lub nie spełnia swojej porządkowej funkcji, zmiana numeracji może nastąpić z urzędu.

Dokumenty
  • - wniosek (wzór w załączeniu)