Symbol:
Rżl.6140

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 2003 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).


Opłaty:
Opłata - 82 zł.
Opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225 , poz. 1635) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, zapłaty dokonuke się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s rolnictwa

Tryb odwoławczy:
Odwołanie następuje za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Burmistrz), do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Kielcach w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Uwagi:
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

1. Amerykański pit bull terrier
2. Perro de Presa Mallorquin
3. Buldog amerykański
4. Dog amerykański
5. Perro de Presa Canario
6. Tosa inu
7. Rottweiler
8. Akbash dog
9. Anatolian karabash
10. Moskiewski srtóżujący
11. Owczarek kaukaski.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną