Symbol:
Or-S.1511

Wydział:
Sekretarz Miasta i Gminy Ćmielów

Podstawa prawna:
Art. 36-38 oraz art. 221-259 Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Dz. U. z 2000r. Nr98 , poz. 1071 z późn. zm.). Art. 29, ust. 1, 2, 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, 30 dni;
Posłowie, Senatorowie i Radni - 14 dni.


Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Miasta i Gminy, ins. d/s obsługi organów gminy

Tryb odwoławczy:
Zgodnie z KPA


Uwagi:
Obowiązek rejestrowania skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej w rejestrze skarg i wniosków.

Dokumenty
  • Wniosek, skarga, względnie protokół sporządzony na miejscu

  • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości

  • Dokumenty-dowody w sparwie