Symbol:
5142


Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 64-67 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· trzy odpisy są bezpłatne, za każdy następny - 15,00 zł,
· pisemny wniosek - 5,00 zł


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia.


Jednostka odpowiadająca:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego


Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Brak


Dokumenty
Karta zgonu,
Dowód osobisty osoby zmarłej,
Paszport (jeżeli jest ważny),
Książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 roku życia),