Przewodniczący Rady Miejskiej

Ewelina Cieślikowska

                  tel. (0-15) 8612018 wewn. 28                 

pokój nr 20