Kierownik Referatu Mazur Agnieszka tel. 15 8612018 wew. 18, 15 8658808 pokój Nr 11. Referat realizuje zadania związane z wymiarem i poborem podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego, księgowością podatkową oraz windykacją należności. W skład Referatu poza Kierownikiem wchodzą stanowiska ds.:

- zastępca kierownika – Bobek Marta ,

- podinspektor ds. księgości podatkowej  – Lis Anna.

- podinspektor ds. windykacji podatkowej - Kinga Zimnicka

- p.o.  podinspektora ds. windykacji podatkowej – Sylwia Rynio