Referat Podatkowy

Kierownik Referatu Mazur Agnieszka tel. 15 8612018 wew. 18, 15 8658808 pokój Nr 9. Referat realizuje zadania związane z wymiarem i poborem podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego, księgowością podatkową oraz windykacją należności. W skład Referatu poza Kierownikiem wchodzą stanowiska ds.:

§       windykacji podatkowej - Kinga Zimnicka

§          zastępca kierownika Bobek Marta ,

       §        księgości podatkowej  – Lis Anna.