Stanowisko ds. obsługi organów gminy
Katarzyna Stan tel. 015 8612018 wew. 20 pokój Nr 5, realizuje zadania w zakresie:

·                 spraw zwiazanych z ochroną przeciwpożarową,

·                 obsługa organów gminy uchwałodawczych i wykonawczych