Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - 1/3 etatu
Dariusz Kasprzyk tel.: 0158612018 
    -    kompleksowa ochrona przeciwpożarowa w gminie