Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Krystyna Nowak-Głąb - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Mariola Skowron  - pomoc administracyjna

pok. nr 2, tel. 15 8612018 wew. 16,  tel. 15 8658806