Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.01.2017

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 78b ust. 1 uso)

Rocznie 8276,16  miesięcznie 689,68                 statystyczna liczba dzieci 91

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 78b ust. 2 uso)

Rocznie 9912,30 miesięcznie 826,03                    statystyczna liczba dzieci 11

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

-aktualizacja marzec 2017

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 78b ust. 1 uso)

Rocznie 8270,62 miesięcznie 689,22                 statystyczna liczba dzieci 91

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 78b ust. 2 uso)

Rocznie 9664,74 miesięcznie 805,40                   statystyczna liczba dzieci 11

 

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

- aktualizacja październik 2017

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 78b ust. 1 uso)

Rocznie 7870,79  miesięcznie 655,90                 statystyczna liczba dzieci 93,67

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 78b ust. 2 uso)

Rocznie 9776,72 miesięcznie 814,73                    statystyczna liczba dzieci 12,67

 

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.01.2018

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 8748,68  miesięcznie 729,06                 statystyczna liczba dzieci  93

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 9610,23 miesięcznie 800,85                   statystyczna liczba dzieci 16 

 

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.05.2018 po aktualizacji kwietniowej

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 8482,88  miesięcznie 706,91                 statystyczna liczba dzieci  93

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 9964,74 miesięcznie 830,40                   statystyczna liczba dzieci 16

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.11.2018 po aktualizacji październikowej

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 8434,71  miesięcznie 702,89                statystyczna liczba dzieci  91,67

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 8711,90 miesięcznie 725,99                  statystyczna liczba dzieci 19,67

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.01.2019

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 10 370,02  miesięcznie 864,17                 statystyczna liczba dzieci  89

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 8868,16 miesięcznie 739,01                   statystyczna liczba dzieci  27

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.05.2019 po aktualizacji kwietniowej

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 10 042,17 miesięcznie 836,85                 statystyczna liczba dzieci 89

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 8723,69 miesięcznie 726,98                   statystyczna liczba dzieci 27

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.11.2019 po aktualizacji październikowej

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 9 369,52 miesięcznie 780,79                 statystyczna liczba dzieci 95,33

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 10 102,61 miesięcznie 841,88                   statystyczna liczba dzieci 29

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.01.2020

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 11 003,78  miesięcznie 916,98                 statystyczna liczba dzieci  108

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 8797,98 miesięcznie 733,17                   statystyczna liczba dzieci  33

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.07.2020 po aktualizacji czerwcowej

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 10 987,33  miesięcznie 915,61                 statystyczna liczba dzieci  108

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 9099,55 miesięcznie 758,30                  statystyczna liczba dzieci  33

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.11.2020 po aktualizacji październikowej

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 11 557,10  miesięcznie 963,09                statystyczna liczba dzieci  103

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 9798,08 miesięcznie 816,51                  statystyczna liczba dzieci  34

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.01.2021

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 14 066,81 miesięcznie 1 172,23                 statystyczna liczba dzieci 95

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 10 090,48 miesięcznie 840,87                   statystyczna liczba dzieci 36

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.11.2021 po aktualizacji październikowej

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 14 166,74 miesięcznie 1 180,56                 statystyczna liczba dzieci 94,33

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 10 428,32 miesięcznie 869,03                   statystyczna liczba dzieci 34,33

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.01.2022

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 13 648,01 miesięcznie 1 137,33                 statystyczna liczba dzieci 93

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 10 951,22 miesięcznie 912,60                   statystyczna liczba dzieci 31

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów od 01.05.2022r.

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 13498,07 zł, miesięcznie 1124,84 zł.       – statystyczna liczba dzieci 93

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (art.12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 10461,24 zł, miesięcznie 871,77 zł.        – statystyczna liczba dzieci 31

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.11.2022 po aktualizacji październikowej

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 13 107,60 miesięcznie 1 092,30                 statystyczna liczba dzieci 100

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 10 819,40 miesięcznie 901,62                   statystyczna liczba dzieci 30,33

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.01.2023

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 14 734,48 miesięcznie 1 227,87                 statystyczna liczba dzieci 114

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 12 073,35 miesięcznie 1006,11                   statystyczna liczba dzieci 31

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.05.2023

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 14 549,34 miesięcznie 1 212,45                 statystyczna liczba dzieci 114

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 11 934,17 miesięcznie 994,51                     statystyczna liczba dzieci 31

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.11.2023

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 15 080,01 miesięcznie 1 256,67                 statystyczna liczba dzieci 112,67

Podstawowa kwota dotacji – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; (art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 14 354,22 miesięcznie 1196,18                     statystyczna liczba dzieci 31,33

 

Podstawowe kwoty dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Ćmielów

od 01.04.2024

Podstawowa kwota dotacji – przedszkola (art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Rocznie 15 996,34  miesięcznie 1 333,03                 statystyczna liczba dzieci 110