UWAGA!

DODATKOWE KOSZTY DLA DŁUŻNIKÓW!

 

Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku, lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowych kosztów.

Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł (za wszczęcie postępowania administracyjnego), a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ta ulega ona podwyższeniu o 60 zł i wyniesie łącznie 100 zł

Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł

Chcemy podkreślić ,że opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Stanowią one przychód budżetu państwa.

Niżej przedstawiamy Państwu przykładową symulację kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez Urząd Skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia.

 

Kwota dochodzonej zaległości podatkowej lub za gospodarowanie odpadami komunalnymi    20,00 zł + 16,00 zł koszty upomnienia

Razem do zapłaty wierzycielowi 36,00 zł

 

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:

dla wierzyciela 36,00 zł zaległy podatek lub za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koszty upomnienia

 

dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna

dla urzędu skarbowego     3,60 zł opłata egzekucyjna

dla urzędu skarbowego   36,80 zł opłaty pocztowe (średnio 4 x 9,20 zł polecone zpo)

razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 176,40 zł

 

Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Dlatego też, bardzo prosimy aby rzetelnie podejść do informacji jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, w formie upomnienia .

 

 

 

 

Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa z tytułu podatków lokalnych uzyskacie Państwo

·         Telefonicznie pod numerem telefonu

 (15) 865-88-08 dot. podatku

            (15) 865-88-04 dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Serdecznie zachęcamy do kontaktu,

Referat Podatkowy, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Gmina Ćmielów