Zarząd klubu sportowego informuje, że MKS „Świt” Ćmielów jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną pod numerem KRS  0000035431

Klub piłkarski „ Świt ”  powstał w  1952 r i nieprzerwanie uczestniczy w rozgrywkach ligowych i pucharowych .

Od początku jego działalności przez szeregi sekcji piłki nożnej przewinęło się bardzo wiele młodzieży z miejscowości Ćmielów oraz miejscowości wiejskich z terenu naszej Gminy

W chwili obecnej Klub   posiada 2 drużyny piłkarskie, drużynę seniorów uczestnicząca w rozgrywkach świętokrzyskiej ligi okręgowej oraz 1 drużyny młodzików ,

W treningach i różnego rodzaju rozgrywkach aktywnie uczestniczy i ćwiczy  około 50 zawodników.

Chcielibyśmy rozszerzyć i rozwinąć  naszą działalność, tak aby w naszych sekcjach uczestniczyło zdecydowanie więcej młodzieży z naszej gminy.

Umożliwić i stworzyć warunki do ich sportowego rozwoju, odizolowując od patologii społecznych.

Działalność Klubu sportowego  jest finansowana z dotacji z Gminy Ćmielów, ale z uwagi na duże  koszty utrzymania drużyn piłkarskich  otrzymywane środki finansowe są niewystarczające na działalność statutową klubu.


Wszystkie informacje znajdują się na stronie: www.swit-cmielow.pl