Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 102/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze.