Fundusz Sołecki 2020:  Wykaz zadań do realizacji przedstawionych we wniosku przez mieszkańców.