Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  27 listopada 2020 r.