Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie określenia granic Parku Kulturowego Doliny Kamiennej na terenie Gminy Ćmielów.