Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz przekazywania informacji.