Protokół Nr LII/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 25 luty 2022 r.