Oświadczenie majątkowe - Witold Pernak - Radny Rady Miejskiej w Ćmielowie