Odpowiedź na Interpelacje Nr 69/2022 w sprawie złego stanu technicznego słupa energetycznego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej na skrzyżowaniu ul. Ostrowieckiej z ul. M.Raciborskiego w Ćmielowie.