Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr X/72/2003 z dnia 23 października 2003r. w sprawie: udziału Miasta i Gminy Ćmielów w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.