Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/36/2007 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ćmielowie na rok 2007.