Strona prowadzonego postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-976dac17-8906-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

 

ocds-148610-976dac17-8906-11ee-9fb5-3edbb70f45bd