Odpowiedź na Zapytanie Nr 17/2023 w sprawie drogi wewnętrznej w Piaskach Brzóstowskich.