Dnia 30 listopada 2023 roku /czwartek/ o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.     

                                                

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego za dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc Brzóstowa od km3+750 do km 4 +570”.
  2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2023 r.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/425/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2023 – 2036.
  4. Sprawy różne.

6.      Zamknięcie posiedzenia.