OBWIESZCZENIE Starosty Ostrowieckiego z dnia 9 lutego 2024 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowcu Świętokrzyskim w wyborach do Rady Powiatu Ostrowieckiego,zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.