Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa Oś.6220.5.2022 z dnia 29.02.2024 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (wapieni) Ruda Kościelna”.