ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów