Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Ćmielowie, gm. Ćmielów, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 1028/3 o pow. 0,3001 ha i nr 1028/4 o pow. 2,0595 ha