Symbol:
72240

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 71, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543).


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami


Tryb odwoławczy:
Do 15 marca każdego roku informacja przypominająca o wysokości opłaty rocznej i terminie jej wnoszenia - najpóźniej do 31 marca każdego roku.
Możliwość przesunięcia terminu opłaty rocznej oraz rozłożenia jej na raty w terminie nie przekraczającym danego roku kalendarzowego - uzależniony od zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji uchwały podjętej w tej sprawie.


Uwagi:
Brak

Dokumenty
Akt notarialny, decyzja Zarządu Miasta o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, bądź pismo Zarządu Miasta o ostatniej aktualizacji opłaty rocznej,
Wniosek o przesunięcie terminu płatności uchwałą Zarządu Miasta, bądź rozłożenie opłaty rocznej na raty,