Referat Księgowości Budżetowej


tel. 015 8612284 wew. 30,  tel.15 8658801 pokój Nr 16 oraz wchodzące w jego skład stanowiska pracy ds.:


- Podinspektor ds. księgowości budżetowej –  Renata Pawlicka - realizacja zadań w zakresie: sporządzania list płac i innych wynagrodzeń, naliczanie składek na Ubezpieczenie Społeczne i innych dokumentów ZUS, zarobków do wypłaty, sprawozdań z zatrudnienia i funduszu płac, spraw refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. w związku z zatrudnieniem Grup Robót Publicznych i Prac Interwencyjnych i innych spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz podatkiem dochodowym.  tel. 015 8612018 wew. 30, tel. 15 8658801 pokój Nr 16.


- księgowości z zakresu inwestycji i remontów  - Bożena Krawczyk  - realizuje zadania: urządzeń księgowych dot. finansowania inwestycji i remontów, rozliczanie, opiniowanie sprawozdań, księg inwentarzowych w tym rozliczanie spisów z natury, spraw ZFŚS, spraw OSP. tel. 015 8612018 wew. 30, tel. 15 8658801 pokój Nr 16.

 

        - Kinga Czerwińska - Inspektor ds. księgowości budżetowej tel. 015 8612018 wew. 30, tel. 15 8658801 pokój Nr 16

             

               - Paulina Podnieks- Pomoc administracyjna tel. 015 8612018 wew. 30, tel. 158658801 pokój Nr 16